Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. czytaj wiecej [Zamknij]
E-KATALOG Kontakt Facebook YoutTube
[X] Zamknij

1/ 5 Wybór produktów

 
wyświetlaj tylko dostępne Wyczyść filtrowanie
0 PLN
Wprowadź kod z karty rabatowej:
Wprowadź numer NIP:
Select language:
Pomoc Regulamin Polityka prywatności Kontakt

TEST TEST TEST


Kod produktu: 6030.3


Opis:

 

30

Welder Fantasy to marka utworzona przez firmę FACHOWIEC w 1991 roku. Spawarki inwertorowe TIG/MMA, półautomaty spawalnicze MIG/MAG, przecinarki plazmowe oraz pozostały sprzęt asygnowany znakiem Welder Fantasy, od wielu już lat znajduje uznanie tysięcy warsztatów i przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Marka Welder Fantasy to:

 

- Najwyższa jakość urządzeń,

- Gwarancja niezawodności,

- Wysokie parametry pracy,

- Lider na polskim rynku. 

ZDJĘCIE SPAWACZAPrzemysłowe urządzenia Welder Fantasy JET TIG III to mikroprocesorowe źródła spawalnicze oparte na technologii IGBT, przystosowane do spawania stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, miedzi, mosiądzu, magnezu, tytanu, wszystkich stopów aluminium oraz cięcia plazmowego. Urządzenie umożliwia spawanie metodami:

 

symbol metody MMA DC+ MMA DC+ - W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Pomiędzy końcem elektrody, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku powstaje przez dotknięcie końcem elektrody do materiału spawanego. MMA DC+ oznacza spawanie z dodatnią biegunowością - więcej ciepła wydziela się w materiale, a mniej w elektrodzie.


symbol metody MMA DC-MMA DC- - różnica między MMA DC+ polega na tym, że biegunowość w trybie MMA DC - jest ujemna, a więc rozkład ciepła jest odwrotny - więcej ciepła wydziela się na elektrodzie, a mniej w spawanym materiale.


 


symbol metody MMA VRD DC+MMA VRD DC+ - dostępna w trybie MMA DC+ funkcja VRD ( Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia. Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda - element spawany.


symbol metody MMA VRD DC-MMA VRD DC- - dostępna w trybie MMA DC- funkcja VRD ( Voltage Reduction Device) działa w analogiczny sposób do MMA VRD DC+, różnica polega na ujemnej biegunowości.


 

 

 

symbol metody TIG DC LIFT ARCTIG DC lift-arc - W metodzie TIG (ang.: Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. W trybie TIG lift-arc zajarzenie łuku następuje w chwili zetknięcia elektrody ze spawanym elementem. W trybie TIG DC prąd jest stały.


 

symbol metody TIG DC HFTIG DC HF - W celu zupełnego wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia spoiny wolframem, zaleca się, by elektroda nie dotykała spawanego elementu; w tym właśnie celu używa się bezstykowego zajarzania łuku przy wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach generowanych przez wbudowany w urządzenie jonizator.

 

ikona spawanie TIG DC pulse lift arcTIG DC PULS lift-arc - zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody ze spawanym materiałem, funkcja puls pozwala na spawanie cieńkich elementów poprzez okresowe zmiany natężenia prądu.

 ikona spawanie TIG DC pulse HFTIG DC PULS HF - zajarzenie bezstykowe HF za pomocą jonizatora w trybie TIG DC PULS

 

 

 

 

 

symbol metody TIG AC LIFT ARCTIG AC lift-arc - funkcja pozwalająca na spawanie aluminium poprzez zastosowanie prądu przemiennego, który pełni przy spawaniu aluminium funkcję czyszczenia katodowego. Dzięki możliwości ustawienia parametru AC BALANCE, czyli balansu prądu przemiennego, jest możliwa regulacja stosunku czasu trwania jego faz względem siebie.


symbol metody TIG AC HFTIG AC HF - analogiczna funkcja umożliwiająca spawanie aluminium prądem przemiennym, zajarzenie następuje bezstykowo poprzez prąd o wysokiej częstotliwości generowany przez jonizator

 

 

ikona spawanie TIG AC pulse lift arc TIG AC PULS lift-arc - spawanie w tym trybie to połączenie zastosowania prądu przemiennego z pulsem, które umożliwia spawanie bardzo cieńkich elementów z aluminium. Zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody z materiałem spawanym.

 


symbol metody TIG AC PULSE HFTIG AC PULS HF - funkcja umożliwiająca spawanie wykonanych z aluminium elementów o małej grubości. Zajarzenie bezstykowe dzięki zastosowaniu jonizatora.


 


symbol metody TIG ACDCTIG ACDC - funkcja ADVANCED AC umożliwia spawanie prądem mieszanym AC DC- W pojedynczym cyklu dochodzi do przejścia między prądem przemiennym AC, a prądem stałym z biegunowością ujemną DC(-). Cykl ten powtarza się przez cały proces spawania. Spawanie prądem mieszanym, jest szczególnie przydatne podczas łączenia elementów o różnej grubości. Zmniejsza się również, emisja hałasu w porównaniu do spawania prądem przemiennym AC.

 

symbol metody PLAZMAPLASMA CUT - Cięcie plazmowe jest odmianą cięcia łukowego. Proces cięcia zachodzi za pomocą silnie zjonizowanego gazu o dużej koncentracji naładowanych cząsteczek i dużej energii kinetycznej oraz łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy elektrodą nietopliwą, a ciętym metalem. Stopiony materiał, pod wpływem strumienia plazmowego jest wydmuchiwany ze strefy działania łuku, tworząc szczelinę cięcia.


 

Przy wszystkich metodach TIG możliwe jest sterowanie w trybie dwutaktu - 2T, czterotaktu - 4T oraz przy pomocy pedału sterującego.

 

 

 

Technologia IGBT - ang. Insulated Gate Bipolar Transistor - to   nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych.

 


FILM 

NOWE, DODANE FUNKCJE PANELU:


- AC/DC EASY SETUP - MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


- NORMAL SETUP - PARAMETRY SPAWANIA NASTAWIANE WG INDYWIDUALNYCH POTRZEB


- MOŻLIWOŚĆ WYBORU KSZTAŁTU FALI:

 


symbol ksztaltu fali advanced squareADVANCED SQUARE - prostokątny kształt fali prądu przemiennego pozwala na spawanie aluminium z dodatkiem magnezu

 


 

 

symbol ksztaltu fali soft squareSOFT SQUARE - trapezowy kształt fali prądu przemiennego jest stosowany do spawania aluminium z dodatkiem krzemu

 

 

 

 

symbol ksztaltu fali triangularTRIANGULAR - ustawienie trójkątnego kształtu fali prądu jest optymalne do spawania cieńkich elementów, w tym do anodyzowanego aluminium

 

 

 

 

symbol ksztaltu fali sine SINE - sinusoidalny przebieg fali jest polecany do spawania czystego aluminium 99,999%

 

 

 

  

- ADVANCED AC - PRĄD MIESZANY AC DC
- PEŁNA KONTROLA MMA
- PFC
- VRD
- HOT START TIME
- HOT START AMPS
- FUNKCJA CIĘCIA PLAZMOWEGO
- PLAZMA ŁUK PILOTUJĄCY - HF
- TEST GAZU

 


CECHY URZĄDZENIA:


* zwarta, kompaktowa budowa,

* małe wymiary i niska waga,

* tranzystory IGBT,

* sprawność 60%,

* łatwy w obsłudze panel sterowania,

* wyświetlacz LCD parametrów spawania,

* wyświetlacz LCD indywidualnego programu,

* możliwość zapisania pełnych 9 programów,

* bardzo szeroki wybór funkcji spawania:

- HF - urządzenie wyposażone jest w jonizator, który pozwala na bezstykowe zajrzenie łuku spawalniczego.

- PRE i POST GAS - wypływ gazu przed i po spawaniu.

- UP i DOWN SLOPE - narastanie i opadanie prądu spawania.

- STANDARD AC/DC - funkcja prądu pulsującego, wykorzystywana jest głównie przy spawaniu cienkich elementów (nawet o grubości 0,1mm), metali o niskiej temperaturze topnienia np. ołów, lub spawaniu w pozycjach przymusowych. Innymi zaletami spawania prądem pulsującym są mniejsza strefa wpływu ciepła, większa stabilność łuku spawalniczego oraz większa głębokość wtopienia i polepszenie wyglądu lica spoiny.

- ADVANCED AC – spawanie prądem mieszanym AC DC-. W pojedynczym cyklu dochodzi do przejścia między prądem przemiennym AC, a prądem stałym z biegunowością ujemną DC(-). Cykl ten powtarza się przez cały proces spawania. Spawanie prądem mieszanym, jest szczególnie przydatne podczas łączenia elementów o różnej grubości. Zmniejsza się również, emisja hałasu w porównaniu do spawania prądem przemiennym AC.

- HOT START - funkcja zwiększająca prąd przy zajarzeniu łuku spawalniczego, ułatwiająca rozpoczęcie spawania.

- ARC FORCE - funkcja stabilizująca proces spawania, poprzez utrzymywanie wartości napięcia łuku spawalniczego, niezależnie od jego długości oraz ułatwia kontrolę na ilością odprysków.

 

 FUNKCJE PANELU:

 

ZDJĘCIE

 

 

1.  Wyświetlacz wskazujący aktualny kanał pamięci (dostępnych 9 kanałów)

 

2. Przycisk wyboru kanału pamięci

 

3. Przycisk wyboru trybu spawania:


NORMAL SETUP - wszystkie parametry regulowane są według uznania operatora urządzenia

AC EASY SETUP - w pamięci urządzenia zaprogramowane są podstawowe, wyjściowe parametry

 

4. Wybór trybu spawania pomiędzy TIG HF, TIG LIFT, MMA, MMA VRD oraz cięciem plazmowym

 

5. Przycisk wyboru parametrów spawania

 

6. Dwufunkcyjne pokrętło regulacji parametrów spawania - regulacja zgrubna i dokładna

 

7. MMA: Diody sygnalizacyjne dla wartości funkcji ARC FORCE, czasu trwania funkcji HOTSTART oraz wartości natężenia prądu dla funkcji HOT START

 

8. Wykres przebiegu parametrów procesu spawania TIG

 

9. TIG - przycisk wyboru spawania pomiędzy wyłączonym prądem pulsującym, prądem pulsującym AC, prądem pulsującym DC oraz prądem mieszanym AC DC-

 

10. TIG - wybór pomiędzy trybami spawania dwutakt / czterotakt / pedał sterujący

 

11. Wybór pomiędzy trybami spawania TIG AC, TIG DC oraz wybór kształtu fali prądu spawania dla trybu AC: prostokątny, trapezowy, trójkątny, sinusoidalny. Wybór funkcji TEST GAS w trybie cięcia plazmowego

 

12. Diody sygnalizacyjne jednostek:

 

A - amper - natężenie prądu spawania

S - sekunda - czas dla funkcji up slope, down slope, pre gas, post gas

% - wartość procentowa dla start current, end current, balance, modulacji pulsu

Hz - częstotliwość dla prądu AC, pulsu

 

13. Dioda ostrzegawcza

 

14. Dioda sygnalizująca zasilanie

 

15. Wyświetlacz wartości poszczególnych parametrów spawania wg jednostek z pkt. 12

 

 

 

 

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:- spawarkę Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 250 IGBT,

- uchwyt TIG SRT 18-4m (UWAGA!: uchwyt chłodzony cieczą),

- uchwyt masowy 3m,

- uchwyt elektrodowy 3m,

- uchwyt plazmowy P80-4m,

- dodatkowe elementy eksploatacyjne (dysze, łączniki, tulejki, elektrody),

- wózek do palnika plazmowego,

- filtro-reduktor sprężonego powietrza,

- instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną.

 DANE TECHNICZNE:Napięcie zasilania

1~230V 50 Hz

Pobór mocy TIG/MMA

7,5 kVA

Zabezpieczenie zwłoczne min.

25 A

Klasa izolacji

F

Stopień ochrony obudowy

IP21S

Wymiary

430*200*290 mm

Waga

28 kg

PARAMETRY TIG

Zakres prądu spawania TIG DC

3-250 A

Zakres prądu spawania TIG AC

5-250 A

Sprawność TIG 60%

250 A

Sprawność TIG 100%

200 A

Przebieg kształtu fali

prostokątny, trapezowy, trójkątny, sinusoidalny

Regulacja częstotliwości prądu AC

20-250 Hz

Balans prądu w trybie AC

5%-90%

Gas początkowy / końcowy tryb AC/DC

0-25 / 0-50 s

Prąd początkowy / końcowy tryb DC

5-200 / 3-200 A

Prąd początkowy / końcowy tryb AC

5-200 A

Czas narastania / opadania tryb AC/DC

0-25 s / 0-25 s

Podstawa pulsu AC/DC

3-100%

Czas trwania pulsu AC/DC

5%-95%

Częstotliwość prądu mieszanego Advanced AC

0,1-10 Hz

Częstotliwość prądu pulsującego Standard DC

0,1-500 Hz

Częstotliwość prądu pulsującego Standard AC Square (prostokątny)

0,1-250 Hz

Częstotliwość prądu pulsującego Standard AC Soft Square, Triangular, Sine

0,1-10 Hz

Funkcja zajarzenia łuku TIG

HF (jonizator) / LIFT

PARAMETRY MMA

Napięcie biegu jałowego MMA / VRD MMA

70 / 21 V

Zakres prądu spawania MMA DC+ / DC-

20-200 A

Sprawność MMA 60%

200 A

Sprawność MMA 100%

160 A

ARC FORCE

0-100%

HOT START TIME

0-2 s

HOT START AMPS

0-100%

PARAMETRY PLASMA

Zakres prądu cięcia

20-60 A

Sprawność PLASMA 60%

60 A

Sprawność PLASMA 100%

50 A

Grubość cięcia

18 mm

Pobór powietrza

150-300 l/min

 

 

"WELDER FANTASY" JEST CHRONIONYM I ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM - zobacz dokument Świadectwa Ochronnego

  POWRÓT DO LISTY PRODUKTÓW


karta katalogowa:
- podgląd (1)
- otwórz w nowym oknie
Produkt chwilowo niedostępny
Cena detaliczna brutto
480.00 PLN

Alior kalkulator ratalny
Warunki dostawy
Termin dostawy